Nieuwe website Water Alliance

Leeuwarden loopt voor op het gebied van watertechnologie. Daarom zijn wij apetrots dat we – na de website voor de Watercampus – ook de site voor overkoepelende netwerkorganisatie Water Alliance mochten verzorgen!

Ontmoet Water Alliance

Water Alliance is een unieke samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en het bedrijfsleven. De samenwerking richt zich op innovatieve watertechnologie. Hierbij speelt het ‘innovatie ecosysteem’ op en rond de WaterCampus Leeuwarden een belangrijke faciliterende rol. Binnen deze WaterCampus is Water Alliance de netwerkorganisatie. Ze stimuleert bedrijven om met dit innovatie ecosysteem innovatieve ideeën van de grond te krijgen en helpt bij het promoten van de technologie die door bedrijven is ontwikkeld.

De vraag

Kunnen we een nieuwe website krijgen?

Natuurlijk! Met beide handen pakten we deze klus aan. De stip op de horizon: een nieuwe website om duidelijker te communiceren met de doelgroep. De toenmalige website had veel tekst en was door de jaren heen steeds onoverzichtelijker geworden. Tijd voor een grote schoonmaakactie!

Het proces

Focus op het activeren van de doelgroep

Laten we bij het begin beginnen: waar heeft de doelgroep precies behoefte aan? Zij willen snel weten waarom juist Water Alliance de juiste partij is om lid van te worden. Dus speelden we daarop in met de functionaliteiten.

We lieten de voordelen van het lidmaatschap sterk naar voren komen en maakten een overzichtelijke agenda om de levendigheid van de netwerkorganisatie te laten zien. Daarnaast wilden we laten zien dat Water Alliance heel actief is, door een nieuwsoverzicht te maken. Ondertussen startte het team van Water Alliance met het creëren van verbeterde content en een duidelijkere websitestructuur.

Wireframing en ontwerp

De functionaliteit voerden we door in een wireframe. In dit wireframe richten we ons nog niet op het grafisch plaatje, maar juist heel sterk op de functionaliteit en de plek van de content op de toekomstige website. We wegen voor elke pagina af welke content nodig is en welke content juist niet.

Daarna beslissen we per pagina in welke volgorde de content wordt getoond. Zo geven we prioriteit aan bepaalde content.

Bij water denk je al snel aan de natuur en water is natuurlijk dynamisch. Duurzaamheid en groen moest het uitstralen, vonden wij. Dus, een goede reden om die kleur toe te voegen in het kleurpallet van de website (naast blauw natuurlijk).

Water is dynamisch, dus dat hebben we verwerkt in de typografie. We kozen daarom voor Titillium Web. Én elke pagina start met een golf. Water, golven. Je snapt ‘m wel hè,

Als laatste koppelden we het ontwerp aan het beheersysteem van WordPress. Dit systeem is namelijk gemakkelijk in gebruik en het team van Water Alliance kon hier al goed mee werken.

Het resultaat

Een toekomstgerichte website

Een overzichtelijke kalender, uitgebreid nieuwsoverzicht, ledensysteem, meertaligheid en prettig beheersysteem zorgen ervoor dat Water Alliance nu een krachtige website heeft. Dat staat als een paal boven water.

Bekijk de website