Duurzaam drukwerk voor Rijkswaterstaat

Hoe haal je energie uit water? Deze vraag staat centraal in het project Warmte uit Water van Rijkswaterstaat in een co-creatieve samenwerking met Alliander. Om de voortgang van het project aan alle betrokkenen te laten zien, gaven wij het duurzame (op graspapier gedrukte) rapport vorm.

Over Warmte uit Water

Je kunt er niet omheen. De energietransitie is in volle gang en er zijn duurzame warmtebronnen nodig om deze goed vorm te kunnen geven. Denk daarbij aan het gebruik van warmtepompen, restwarmte en warmte uit rioolwater of oppervlaktewater.

Het project Warmte uit Water koppelt om dit goed te kunnen doen de water- en energiewereld en verschillende partijen aan elkaar. Daarbij speelt de snelheid van en de samenwerking tussen de verschillende organisaties een belangrijke rol. De ondertitel van het rapport dat wij vormgaven en opmaakten is niet voor niets; de warmtetransitie in een stroomversnelling.

Doelen duidelijk in één document

In de rapportage van Rijkswaterstaat en Alliander staat de huidige stand van zaken van het project. Het geeft antwoord op vragen als ‘Hoe staan we er nu voor?’ en ‘Liggen we op koers?’. Wij maakten de complete huisstijl voor dit project en bijbehorend drukwerk. Daarna gaven we het hele rapport daarmee vorm.

De hele huisstijl hebben we vastgelegd in een overzichtelijk huisstijldocument. Daarin vinden Rijkswaterstaat en Alliander alles om de huisstijl goed te kunnen gebruiken. Van de zorgvuldig gekozen fonts tot het meest optimale gebruik van kleur. Voor de huisstijl gebruikten we een al bestaande video, die al eerder voor het project was gemaakt, als uitgangspunt.

Duidelijke rol voor duurzaamheid

Het thema duurzaamheid komt niet alleen in de inhoud van het document terug, het thema komt op meerdere vlakken naar voren. Dit document is daarom, net als de letter of intent die er een paar jaar geleden voor ketenpartners aan vooraf ging, gedrukt op graspapier. Het rapport is niet alleen van gerecycled materiaal gemaakt maar zelf ook weer te recyclen. Op die manier is de cirkel mooi rond en passen vorm en inhoud nog beter bij elkaar.

Van duurzame projecten als deze krijgen wij enorm veel energie!

Zelf ook een rapportage passend bij jouw organisatie?

Karinus denkt graag met je mee!
Mail Karinus of bel 058 – 203 8076