Nieuw compionschap met Foar Fryske Bern

Wy binne grutsk op onze nieuwe samenwerking met ‘Foar Fryske Bern’! De komende jaren adviseren en ondersteunen wij hen volledig in de communicatie.

Foar Fryske Bern: voor betere Jeudgzorg

Kinderen hebben recht op veiligheid. Ieder kind moet in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Een leven met liefde en aandacht is belangrijk voor hun ontwikkeling. Helaas is er nog niet voor iedereen de juiste hulp. Jeugdzorg in Nederland kan beter, vinden ook wij. Het landelijk actieprogramma Zorg voor de Jeugd pakt dit aan door elke provincie een budget te geven.

Om dit budget in Friesland optimaal te besteden dienen gemeenten, Rijk, professionals, scholen, cliënten- en jeugdhulporganisaties goed samen te werken.
Foar Fryske Bern zorgt voor deze samenwerking. Gezamenlijk kunnen we meer bereiken. Vanuit vier programmalijnen gaat het programma aan de slag:

  • Kind in beeld bij scheiding: kinderen mogen niet de dupe worden van de scheiding van hun ouders. Met dit thema wordt eventuele schade voor kind beperkt.
  • Leren van casussen: Foar Fryske Bern monitort kennis vanuit initiatieven die direct verbonden zijn met het leren van de praktijk. Met deze resultaten leer je effectiever van de praktijk.
  • Ketenbreed samenwerken: samenwerken gaat niet vanzelf. Om succesvol samen te werken rondom kind en gezin is het van belang om aan de voorkant te investeren in de kwaliteit van de samenwerking.
  • Onderwijs en zorg: alle kinderen en jongeren in Friesland moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen het onderwijs. Het is belangrijk dat onderwijs en jeugdhulp goed samenwerken.

De komende jaren ondersteunen wij Foar Fryske Bern op het gebied van communicatie. Naast het verzorgen van de corporate communicatie, dragen we ook zorg voor alle communicatie binnen de programmalijnen. Van advies tot uitvoer; we pakken we deze flinke klus graag aan. Wij zien een ‘fine gearwurking’ tegemoet en helpen op deze manier aan meetbaar betere jeugdzorg in Friesland.