Branding en website voor Fries Ecosysteem

In Friesland bestaan veel samenwerkingen tussen overheden, onderwijs en ondernemers. Samen zorgen deze partijen voor oplossingen voor maatschappelijke problemen. Fries Ecosysteem brengt al deze samenwerkingen per sector in kaart, om zo één groot ecosysteem van samenwerkingen te vormen. Het doel is niet alleen om inzicht te geven in alle lopende samenwerkingen, maar vooral ook om nieuwe samenwerkingen te stimuleren. Een doel dat wij heel graag ondersteunen. Voor dit mooie initiatief mochten wij de branding en nieuwe website realiseren!

Bekijk hem hier:
https://friesecosysteem.frl/

De opdrachtgever is heel tevreden: “Voor de website met de digitale kaart van alle Friese Living Labs hadden ze bij Compion meteen goede ideeën om er een professionele, snelle kaart van te maken. Doordat ze snel en flexibel ingesteld zijn konden ze binnen een aantal weken het resultaat al opleveren dat door de verschillende afstemmingsmomenten precies voldeed aan de verwachting. Het was weer fijn om zaken met jullie gedaan te hebben!”

Corrie Ponne – Senior adviseur Economische Zaken, gemeente Leeuwarden.


Friesland als Living Lab
Fries Ecosysteem is een initiatief van gemeente Leeuwarden, NHL Stenden Hogeschool en Innovatiepact Fryslân. Volgens de initiatiefnemers ziet Friesland zichzelf als een proeftuin, waar oplossingen voor maatschappelijke vragen snel en effectief bedacht én getest kunnen worden. De website van Fries Ecosysteem geeft inzicht in alle samenwerkingsverbanden en living labs die er in Friesland zijn. Een living lab is een onderzoek-concept waarbij ideeën samen met de gebruiker worden ontwikkeld, en getest worden in levensechte situaties en omgevingen. Alle Friese kennisinstellingen zijn, op verschillende kennisgebieden, betrokken bij living lab experimenten.

Heb je ook behoefte aan een vernieuwde branding of een nieuwe website? Of ben je benieuwd wat we allemaal nog meer voor jouw bedrijf kunnen betekenen? We pakken dit graag samen met je op!