Vernieuwde positionering en huisstijl voor Fryslân Werkt

Fryslân Werkt wil voor iedereen een eerlijke kans en een passende plek op de arbeidsmarkt. In deze wisselende markt was het nodig om als merk weer goed aan te sluiten. Wij vernieuwden daarom de positionering, communicatiestrategie én huisstijl van Fryslân Werkt.

Over Fryslân Werkt 

Fryslân Werkt is het WerkgeversServicepunt (WSP) voor de arbeidsmarkt in Friesland. Een WerkgeversServicepunt is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, het UWV, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partijen.

Hun doel is om iedereen mee te laten draaien op de arbeidsmarkt. Fryslân Werkt zorgt daarom voor de juiste regelingen en subsidies. Daarnaast delen ze uitgebreide kennis en informeren ze waar nodig werkgevers over HR-vraagstukken.

Andere WerkgeversServicepunten communiceren vaak rechtstreeks met werkgevers, maar in Friesland is ervoor gekozen om die communicatie via accountmanagers en jobcoaches te laten lopen. Dit grote netwerk moet sterk staan, zodat ze hun doelen kunnen behalen.

Hoe kunnen we het samenwerkingsverband sterker maken 

Genoeg werkplekken creëren was de grootste uitdaging toen Fryslân Werkt werd opgericht. Inmiddels is de behoefte in de markt compleet gedraaid; het overschot aan openstaande werkplekken moet nu verlaagd worden. De boodschap en positionering van Fryslân Werkt moest bij deze ontwikkeling aangesloten worden. Daarnaast bleek dat de essentiële partners onvoldoende zicht hadden op het samenwerkingsverband. Niet iedere partner had door dat ze onderdeel van Fryslân werkt zijn en de partners die dat besef wel hadden, wisten niet altijd wat hun rol in het geheel was. Hierin duidelijkheid scheppen was essentieel.  

Aan ons de taak om het doel en de onderscheidende factor van Fryslân Werkt helder in kaart te brengen, informatie te verduidelijken en strategische keuzes te maken.

Samen aan de slag

Een nieuwe positionering staat niet zomaar. Daar ging onderzoek naar het achterliggende probleem aan vooraf. Daarnaast zijn er verschillende brainstormsessies geweest. Daarin dachten we na over strategieën, schreven we adviezen uit en zijn er afwegingen gemaakt over welke middelen ingezet kunnen worden. We bekeken samen met Fryslân Werkt niet alleen de huidige identiteit van de organisatie en de doelgroepen, we namen daar gelijk de pay-off (een slogan) in mee en bedachten een ideale mix aan middelen die ingezet kunnen worden.

Positionering in kaart brengen 

In de nieuwe positionering ligt de focus van Fryslân Werkt op het verbinden van mensen, het passend maken van vraag & aanbod en het delen van kennis. Fryslân Werkt vervult een netwerkfunctie en zijn vaak de verbindende factor tussen verschillende gemeenten. Vaak ontstaan er grote verschillen tussen gemeenten en instanties omdat gemeente A een regeling heeft die gemeente B niet heeft. Fryslân Werkt heeft korte lijntjes met gemeenten zodat zij ook van elkaar kunnen leren.

Pay-off 

De pay-off ‘Samen zorgen voor meer werk’ paste niet goed meer bij de huidige markt en de identiteit van Fryslân werkt. Gezien de marktontwikkelingen, de veranderende manier van werken in de organisatie en de verandering in identiteit, hebben we geadviseerd om de slogan “Samen zorgen voor meer werk” te veranderen naar “Samen aan de slag”. Hiermee laten we zien waar de organisatie voor staat.

Vernieuwde huisstijl 

We ontwikkelden ook een nieuwe huisstijl, die aansluit op de positionering. Een onderdeel hiervan is een vernieuwde versie van het logo. Hierin is onder andere een nieuwe pay-off doorgevoerd en de schrijfwijze van het merk is aangepast.  De strakkere vormgeving van de puzzelstukken zorgt ervoor dat het geheel meer autoriteit uitstraalt.

Er zijn naast deze veranderingen ook onderdelen gelijk gebleven. We hebben de kleuren van de eerdere huisstijl behouden, maar in een zachtere tint gebruikt, zodat het merk toegankelijker wordt. Ook is aan de typografie niks veranderd, om de herkenbaarheid te behouden.  Wat goed is houden we goed!

Werkbare schrijfwijze 

Je hebt het vast al gezien, we hebben de schrijfwijze van Fryslân Werkt aangepast. De eerdere naam Fryslân werkt! loopt zoals je misschien wel merkt, in een zin niet zo lekker. Dit komt door het uitroepteken achter de naam. Deze gebruikt Fryslân Werkt daarom niet meer. Daarbij is de nieuwe organisatienaam door het gebruik van twee hoofdletters, gemakkelijker te herkennen als merk.

De kers op de taart

We hebben alle uitingen voorzien van de nieuwe huisstijl, zodat de complete merkpositionering én marketingmix vernieuwd zijn. Een impressie daarvan delen we graag hieronder.

Samen lekker gewerkt!

Gaan wij ook samen aan de slag met jouw nieuwe positionering?

Geert helpt je graag verder!
Mail Geert of bel 058 – 203 8076