Positionering en campagne voor VISIBLE

We gingen aan de slag met de customer journey en een positioneringstraject. VISIBLE bestaat uit experts, die echt anders kijken naar het toezicht op maatschappelijke ondersteuning. We hebben deze propositie letterlijk tastbaar gemaakt, en een VISIBLE-bril ontworpen. Met een actietekst die zonder bril niet te lezen was, maakten we duidelijk dat gemeenten soms écht de bril van VISIBLE nodig hebben.

Ontmoet VISIBLE

VISIBLE ondersteunt gemeenten bij het houden van toezicht op de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. In 2015 is de wetgeving hierover veranderd; waar voorheen de overheid het toezicht hield, is dit nu de verantwoordelijkheid van de gemeente. Echter hebben gemeenten vaak hun handen vol, waardoor er behoefte is aan ondersteuning. VISIBLE vervult precies de behoefte van de gemeenten, door ze hierin te ontzorgen.

De vraag

Hoe presenteren we VISIBLE het beste op een aankomend congres?

In de branche waar VISIBLE zich bevindt, wint de doelgroep onder andere informatie op congressen. De vraag waarmee VISIBLE bij ons kwam was dan ook: Hoe presenteren we VISIBLE het beste op een aankomend congres?

Het proces

Positioneringsadvies

Om dit te bepalen, moest VISIBLE eerst een duidelijke doelgroep voor ogen hebben. Hiervoor hebben we ons positioneringstraject doorlopen. Zo is de doelgroep vastgesteld met 3 persona’s als resultaat en hebben we de hele customer journey in kaart gebracht.  

Hier is een positioneringsadvies uit gekomen, waarna we ook meteen de huisstijl hebben opgefrist. VISIBLE bestaat uit experts, die echt anders kijken naar het toezicht op maatschappelijke ondersteuning. Ze zijn dé specialist in het houden van toezicht. Gemeenten zouden dus eigenlijk door de bril van VISIBLE moeten kijken, om goed toezicht te kunnen houden op maatschappelijke ondersteuning. Daarom roepen we: kijk door de bril van VISIBLE!

Het congres waar VISIBLE naar toe ging werd niet alleen bezocht door de directe doelgroep, maar ook door andere medewerkers van de gemeenten. Er moest dus iets worden bedacht wat men mee kon nemen naar kantoor, om door te geven aan collega’s die tot de directe doelgroep behoren. De boodschap moest zo sterk zijn, dat die indirect zou werken.

Het resultaat

Kijk door de bril van VISIBLE

We hebben de propositie letterlijk tastbaar gemaakt, en een VISIBLE-bril ontworpen. Met een actietekst op de beursstand, die zonder bril niet te lezen was, maakten we duidelijk dat gemeenten soms écht de bril van VISIBLE nodig hebben.

De actietekst bracht ook een duidelijke boodschap over: met een scan van VISIBLE heb je binnen één dag inzicht in het toezicht op maatschappelijke ondersteuning. Het resultaat is een geslaagde actie, een herbruikbare beursstand en een tevreden opdrachtgever.