Overzichtelijke rapportages voor Foar Fryske Bern

Stel je voert een wet in waarmee ineens de inrichting van de zorg verandert. In 2015 gebeurde het met de invoering van de jeugdwet. Elke gemeente werd zelf verantwoordelijk voor het vormgeven van de jeugdzorg. Welke aanpassingen zijn dan nodig? Wat blijkt jaren later goed te werken en waar liggen nog verbeteringen?  

Foar Fryske Bern zocht het uit en liet door ons verschillende rapportages redigeren en opmaken om hier inzicht in te geven.

De opdracht  

Foar Fryske Bern is als actieprogramma in Friesland opgericht om de jeugdzorg te verbeteren. Échte verbetering kun je het beste doen op basis van de juiste data vinden zij. Daarom doet Foar Fryske Bern veel onderzoek naar hoe de zorg geregeld is.  

Eén van deze onderzoeken gaat over hoe de toegang tot jeugdzorg momenteel in elke Friese gemeente ingericht is. Doormiddel van enquêtes en verdiepende gesprekken, werd er veel data boven water gehaald. 

Het Resultaat

Aan ons als vaste communicatiepartner van Foar Fryske Bern de taak om deze data zowel tekstueel als visueel inzichtelijk te maken voor elke gemeente. We keken de teksten na op onduidelijkheden, verbeterden ze taalkundig en zetten ze in dezelfde schrijfstijl. Daarnaast maakten we ze ook qua vormgeving op zodat ze in de huisstijl van Foar Fryske Bern kwamen te staan.  

Zo ontstonden er 18 rapporten voor de gemeentes en een overkoepelend regionaal rapport. Deze rapporten vormen de basis in de gesprekken binnen gemeente om de toegang beter in te richten en zo de Friese jeugd snelle en goede zorg te geven. 

Door alle informatie te presenteren in één geheel, creëerden we overzicht. Dit overzicht zorgt voor inzicht, en inzicht geeft vooruitgang. Dit geldt niet alleen voor de zorg, maar voor elke sector. 

Zelf ook een grote hoeveelheid informatie overzichtelijk presenteren?

Geert denkt graag met je mee!
Mail Geert of bel 058 – 203 8076