Scheideninfriesland.nl; Alle informatie op één plek

Er is online veel te vinden over scheiden. Hoe creëer je overzicht zodat alle belangrijke informatie hierover gemakkelijk te vinden is? Samen met Foar Fryske Bern brachten we alle informatie overzichtelijk samen op een compleet nieuw platform: scheideninfriesland.nl

Overzicht brengen in een wirwar aan informatie 

Ouders die te maken hebben (gehad) met een scheiding lopen vaak vast. Ze geven regelmatig bij Foar Fryske Bern aan dat dit komt door de enorme hoeveelheid informatie en de zaken die ze allemaal moeten regelen. En dat is logisch, want er is nogal wat te vinden. Omdat een scheidingssituatie vaak grote invloed heeft op kinderen is overzicht belangrijk.  

Daarom besluiten alle 18 Friese gemeenten, Foar Fryske Bern en Sociaal Domein Fryslân hier iets aan te doen. Het doel is om met het nieuwe platform de impact van een scheiding op het kind te verkleinen. Ook wij als communicatiepartner van Foar Fryske Bern vinden dit een belangrijk initiatief en zijn daarom aan de slag gegaan om een overzichtelijk en toegankelijk platform te creëren.   

Een compleet platform bouwen,
zo doen we dat

Scheideninfriesland.nl is het platform dat alle belangrijke informatie bevat en ouders zo goed mogelijk door het scheidingsproces helpt. Om dit gehele platform te bouwen, zijn we stapsgewijs te werk gegaan.

De doelgroep in kaart brengen

We begonnen met verschillende sessies om een helder beeld te krijgen van de belangen van de doelgroep. Hierin spraken we met professionals die veel met ouders en kinderen omgaan tijdens een scheidingstraject en pakten we de gesprekverslagen met ouders erbij. Zo kregen we scherp zicht op het type vragen die er zijn, de situatie van deze ouders en kinderen en wat voor platform er nodig is om hen te helpen. Daarnaast gaven ook de professionals aan wat zij zelf nodig hebben aan informatie.  

Tijd om aan de slag te gaan!  

Het creëren van een huisstijl vol betekenis  

Nu er bekend is wie we moeten bereiken en hoe, zijn we aan de slag gegaan met de visuele identiteit. Over alles is nagedacht. Zo zit bijvoorbeeld het logo van Scheiden in Friesland vol symboliek.

Je ziet twee huisjes die elk een andere kant op wijzen. Tegelijkertijd zijn het wegwijzers omdat het platform de bezoekers richting geeft. Het beeldmerk bestaat uit punten die symbool staan voor alle stappen die nodig zijn om je scheiding goed te laten verlopen. Ook het kleurgebruik is heel bewust gekozen. De kleuren van de Friese vlag worden ingezet om de Friese identiteit te versterken.

Een krachtig beeldmerk dat de basis vormt voor een professioneel, overzichtelijk en zeker niet stoffig platform dat richting geeft.

In de huisstijl is er goed gekeken naar de context van het platform. Het onderwerp scheiden is niet altijd prettig en soms zelfs confronterend of emotioneel pijnlijk. In de hoofdlaag van het ontwerp maken we gebruik van de contrastrijke kleuren van de Friese vlag. Maar om de huisstijl vriendelijk te houden, kozen we er bewust voor om in het ontwerp gebruik te maken van zachte tinten, ronde vormen en warme elementen.  

Deze illustraties zijn stuk voor stuk passend bij de inhoud van de pagina en zetten vooral een positief stimulerende toon neer. Hierin stimuleren we de ouder om vooruit te blijven kijken en het belang en de impact voor de kinderen scherp in het zicht te houden, hoe lastig dat soms ook is.

Passende content maken

Uiteindelijk is de content het meest essentieel en is het belangrijk de juiste informatie te bieden. We zochten daarom alles uit over het regelen van een scheiding, lazen tientallen websites door en verzamelden alle linkjes en doorverwijzingen naar websites die diepere informatie geven.

Hierbij probeerden we ons zoveel mogelijk te baseren op onafhankelijke bronnen en objectieve informatie. In de tone of voice van het platform letten we op het taalniveau van verschillende type bezoekers en een goede vindbaarheid van de inhoud.

Scheideninfriesland.nl, één platform met alle informatie  

We bouwden de website op vanuit verschillende onderdelen, per doelgroep met daaronder verschillende thema’s. Vooral voor (ex)partners is er veel informatie beschikbaar. Voor hen geven we richting bij het regelen van een scheiding en daarnaast is er ook aandacht voor de emotionele kant.  

We hebben een checklist opgesteld die (ex)partners kunnen gebruiken om hun scheiding te regelen. Zo stimuleren we om met de juiste stappen aan de slag te gaan. 

Opbouw van het wireframe
De uiteindelijke uitwerking van het wireframe

Er is sterk ingezet op de toegankelijkheid van de website zodat deze geschikt is voor iedereen. Aan de hand van een handige tool is de website volledig aangepast voor slechtzienden, mensen met dyslexie en mensen met een functiebeperking. Daarnaast wordt de Friese variant van de website op korte termijn gelanceerd.  

Op het platform kunnen zowel (ex)partners, kinderen, professionals als andere betrokkenen terecht. Zij vinden er per thema antwoord op vragen als ‘Wat moet ik regelen?’, ‘Hoe vertel ik het mijn kinderen?’, Wat kan ik als grootouder betekenen in deze situatie?’ en ‘Hoe ga ik om met emoties?’.  

“Met de juiste informatie kunnen ouders tijdens de scheiding betere keuzes maken met oog op het belang van de kinderen. Daarnaast helpt de juiste informatie om het scheidingsproces niet langer te laten duren dan nodig is. Door alle informatie overzichtelijk aan te bieden en te verwijzen naar betrouwbare instanties en hulp in de provincie, kan dit platform Friese gezinnen daarbij helpen.”  

Hilde Tjeerdema, Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport van de Gemeente Leeuwarden

Dat was nog niet alles: lanceringscampagne 

Ons werk stopt niet nu het platform online staat. We blijven de komende maanden actief nieuwe content toevoegen, de vindbaarheid verbeteren en lanceren binnenkort een grote provinciale campagne om het platform meer bekendheid te geven.  

Zo zorgen we er samen voor dat ouders die in Friesland gaan scheiden verder komen met scheideninfriesland.nl.

Reactie van de opdrachtgever

Het hele proces om te komen tot een goede website in handen van één zeer deskundige partij. Compion heeft ons vanaf de eerste verkennende gesprekken tot aan het opleveren van een goede website voor ouders, kinderen en andere betrokkenen die te maken krijgen met een scheiding heel goed begeleid. Ze hielden ons scherp en dachten zelf actief mee om samen het beste resultaat te bereiken. Binnen de grenzen van de opdracht was niks hen te veel.

Ze hebben oog voor de lokale sfeer. Zo is Scheideninfriesland.nl een Friese website, met voor de oplettende kijker steeds de terugkerende vorm van het Friese pompenblad, zonder dat dit voor niet-Friezen storend is. Ook over de inhoud konden we snel schakelen en hebben ze het schrijfproces grondig aangepakt. Compion is creatief, eerlijk, openstaand voor feedback en zeer deskundig.

Nelleke Flink, Netwerkregisseur Kind in beeld bij scheiding van Foar Fryske Bern

Benieuwd hoe wij jouw doelgroep kunnen voorzien van informatie? 

Geert helpt je graag verder!
Mail Geert of bel 058 – 203 8076