Nieuw compionschap met Wetterskip Fryslân

Wij zijn trots op ons nieuwe compionschap met Wetterskip Fryslân, en dat roepen we maar wat graag van de dijken. Want Wetterskip Fryslan zorgt ervoor dat we droge voeten en sterke dijken hebben. Dit doen ze door de waterkwaliteit te bewaken, te zorgen voor een goed waterpeil en afvalwater te zuiveren.

Nederland is een waterland en Fryslân een waterrijke provincie. Belangrijk dus dat het water ook hier en in het Groninger Westerkwartier onder controle wordt gehouden. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties bedenkt Wetterskip slimme, duurzame oplossingen waar ze volop over communiceren. En daar helpen we graag bij!

We ondersteunen Wetterskip bij de interne en externe uitingen, en houden zo hun communicatie op peil.